Útmutató a szőlő-bor ágazat szabályozásához

Az Európai Unió borpiaci szabályozása az egyik legösszetettebb ágazati szabályozásnak számít. A szőlőtermeléstől kezdve, a borászati eljárásokon keresztül a forgalmazásig számos rendelet foglalkozik speciálisan a szőlő-bor termékpályával. Ezen túlmenően a közösségi szabályozást számos horizontális rendelkezés, valamit tagállami végrehajtási jogszabály is kiegészíti.

Miért fontos az útmutató?

Egy szőlőtermeléssel, bortermeléssel foglalkozó szakember számára fontos, hogy a jogszabályokkal kapcsolatban naprakész ismeretekkel rendelkezzen, és a különböző törvények, rendeletek között könnyen megtalálja a rá vonatkozó részeket. Ebben nyújthat segítséget a szőlő-bor ágazat szabályozásához készített útmutató, amely a teljes szabályozásról ad világos és áttekinthető összefoglalást. Célja, hogy gyors és pontos eligazítást adjon a szabályozást alkalmazók számára.

Legyen mindig naprakész!

Az útmutató újdonsága a korábban megjelent borjoggal foglalkozó kiadványokhoz képest az, hogy nem hagyományos könyv formájában, hanem cserélhető lapos változatban fog megjelenni, annak érdekében, hogy a jogszabályi változásokkal mindig frissíthető legyen. Így aki az útmutatót megvásárolja, annak lehetősége lesz arra, hogy a felújító csomagok segítségével mindig naprakész információval rendelkezzen a szőlő-bor ágazat szabályozásáról, változásairól.

A kötet tizenkét fejezetben foglalja össze a különböző rendelkezések tartalmát, egymásra épülésük logikáját. A fejezetek végén összefoglaló táblázat segít eligazodni az egyes szabályok között, megadva a pontos helyét, akár egy, vagy akár több jogszabály is foglalkozik az adott kérdéssel.

Az útmutatót Sztanev Bertalan szerkesztette, aki a szőlő-bor ágazat szabályozásával 2002. óta foglalkozik, és a Földművelésügyi Minisztérium osztályvezetőjeként ennek a területnek alapos ismerője. Szakmai tevékenysége során részt vett a csatlakozással összefüggő jogszabályok kidolgozásában. A 2008-ban indított Európai Uniós borpiaci reform kidolgozásakor pedig a kezdetektől részt vett az Európai Uniós és a hazai jogalkotási folyamatok harmonizációjában. Az útmutató szakmai tartalmát Dr. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára lektorálta.

Olvasson bele

Megjelent a kisüzemi bortermelői regiszterről szóló rendelet

A vidékfejlesztési forrásokból 2018. január 12-től lehetőség nyílt új borszőlőültetvény létesítésére. A VP2-4.1.3.6-17 kódszámú felhívás a https://www.palyazat.gov.hu/ honlapon már elérhető, a támogatási kérelmeket 2018. február 15 és 2018. augusztus 31 között lehet benyújtani.

Fontos, hogy új borszőlő ültetvény telepítésének feltétele, hogy a telepíteni szándékozó a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet alapján rendelkezzen új telepítési engedéllyel (a telepítési engedélyek kiadásáról, a telepítésekre vonatkozó szabályokról az Útmutató a szőlő-bor ágazat szabályozásához című kiadványban minden szükséges információt megtalálhat).

Borszőlőültetvény telepítés támogatására vonatkozó feltételek:

A támogatott ültetvényhez tartozó öntözőrendszer kiépítése választható, de nem kötelező tevékenység).

Támogatás mértéke:

 • Egyéni projekt: 75 millió forint
 • Kollektív projekt: 150 millió forint
 • A Kedvezményezett - eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg a fenti igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét
 • A támogatás intenzitása:
  • 50% (Közép-Magyarországi Régióban 40%)
  • Fiatal mezőgazdasági termelő +10 százalékpont
  • Kollektív projektek +10 százalékpont

Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelők, akik:

 • Legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és
 • Árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt

Fontosabb műszaki-szakmai elvárások:

 • A támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell a terület fekvése szerint illetékes hegybíró által kiadott új telepítési engedélyt
 • Támogatás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló, új telepítési engedély alapján telepített ültetvényekre vehető igénybe
 • Ültetvényméretnek el kell érni a min 0,25 ha, a legkisebb támogatott táblaméretnek a min 0,25 ha
 • A támogatott ültetvénynek el kell érnie a legalább 4.000 db oltvány/dugvány/ha tőszámot,
 • A támogatott ültetvényt a projektmegvalósítást következő 13. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli
 • Az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-os szintet, az ezt követő tíz borpiaci évben a 85%-os szintet
 • Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzésével, felhasználásával hajtható végre
 • Telepítési és gazdálkodási napló vezetése kötelező
 • Üzleti terv benyújtása kötelező

Új borszőlőültetvény telepítés támogatással

Az új jövedéki szabályozás lehetőséget adott arra, hogy a kisüzemi bortermelők, akik jellemzően kis tételben és viszonylag kis mennyiségben állítanak elő bort, egy egyszerűbb, átláthatóbb, mindennapi gyakorlatukhoz jobban illeszkedő nyilvántartást alkalmazhassanak. Az új szabályozást a kisüzemi bortermelői regiszterről szóló 49/2017 (IX.29) FM rendelet tartalmazza.

Az új, egyszerűbb nyilvántartás vezetési módot azok választhatják, akik a kisüzemi bortermelői státuszba léptek át az egyszerűsített adóraktári engedélyből. Aki a rendelet alapján úgy érzi, hogy számára kedvezőbb adminisztrációs feltételeket biztosíthat az új szabályozás, azok a feltételeknek való megfelelés esetén még most is átléphetnek a kisüzemi bortermelői státuszba.

A kisüzemi bortermelői regisztert a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa állítja elő és hitelesíti a hegybírókon keresztül. A kisüzemi bortermelői regiszter különálló lapokból álló, a hegybíró által hitelesített nyilvántartás. A kisüzemi regiszter a bor és a pezsgőkészítés folyamatát és készletváltozást nyilvántartó lapból, a termelő borkimérést folytatók esetén a termelői borkimérés során értékesített mennyiség nyilvántartására szolgáló lapból, valamint a tárolótartályok nyilvántartására szolgáló lapból áll.

Csak abban az esetben szükséges új nyilvántartási lapot nyitni, amennyiben új bortétel keletkezik (házasítás, több tételre bontás, egy részének forgalomba hozatala, átszállítás másik borászati üzembe), más esetben a borkészítés teljes folyamatára, időkorlát nélkül vezethető a megnyitott nyilvántartási lap. Az új nyilvántartó lapot legkésőbb az új tétel keletkezését követő hét első napján kell megnyitni.

Szintén a kisüzemi bortermelő tevékenység sajátosságaihoz igazodik a készletváltozás nyilvántartása. A kisüzemi bortermelő készletváltozását a kiállított borkísérő okmánnyal, vagy számlával is igazolhatja, azt nem szükséges naponta a nyilvántartásba bejegyezni. A keletkezett bizonylatok alapján a borpiaci év végén, készlet felvételezést követően kell a tényleges mennyiséget a nyilvántartásában rögzíteni. A bizonylatokat ellenőrzéskor fel kell mutatni az ellenőrzést végző hatóságnak. Amennyiben egy tétel készlete kimerült, úgy az ahhoz tartozó nyilvántartó lapot legkésőbb a borpiaci év utolsó napját követő 15 napon belül kell lezárni.

Amennyiben a kisüzemi bortermelőnek van termelői borkimérése, akkor az ennek keretében értékesített bormennyiségről is egyszerűsített nyilvántartást vezethet, az erre alkalmazható, szintén a hegybíró által hitelesített nyilvántartás segítségével. A termelői borkimérés nyilvántartásban a tárgynapon összesen értékesített, kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket a bortételek és a kiszerelési egységek szerint összesítve kell bevezetni. Nem kell rögzíteni a borkimérés nyilvántartásban azokat az értékesítéseket, amelyekről a kisüzemi bortermelő az adott tétel forgalomba hozatali engedély azonosítóját tartalmazó számlát állított ki. A kitelepülés esetén a kitárolt tételről borkísérő okmányt kell kiállítani. A kitelepülést követően a borászati üzembe visszaszállított borászati termékről borkísérő okmányt kell kiállítani.

A teljes jogszabály bemutatása az új jövedéki szabályokkal együtt már elérhető a hamarosan megjelenő, Útmutató a szőlő-bor ágazat szabályozásához kiadványban.